Genel Yüklenicilik

TERA İnşaat, mal sahibi adına inşaat işinin tamamını yüklenerek, işin bir kısmında uzman alt yüklenicileri kullanarak, projeyi verilen teklife uygun olarak istenilen süre, maliyet ve kalite hedefleri doğrultusunda tamamlayacağını taahhüt etmektedir.

Mal sahibi adına tasarımcının hazırlayacağı proje ve şartnamelere uygun olarak yapıları inşa etmek ve organizasyonel yapılarını bu amaç doğrultusunda kurup projeyi bitirmektir.  Şirket bu süre zarfı içerisinde bünyesinde mevcut olan inşaat çalışanları ile işleri bitirir ve gerek duyulduğunda işin bir kısmanda uzman alt yüklenicilere görev verir.

 Alt Yüklenici (Taşeron)

Şirket, istihdam ettiği teknik ve işçi personeli sayesinde, alt yüklenici olarak görev üstlenebilmektedir.  Bu durumda şirket, iş yetkinliği olduğu bölümlerde alt yüklenici olarak iş yürütebilir ve teslim edebilir kapasitedir.  Şirket devam ettirdiği operasyon sayesinde bünyesinde,

  • Kaba İnşaat (Betonarme)
  • Elektrik Tesisatı
  • Sıhhı ve Mekanik Tesisat
  • İnce İşler

alanlarında uzmanlığa ve yetkinliğe sahip işçi, mühendis ve mimar gibi teknik personel istihdam etmektedir.