TERA İnşaat, sorumluluğunu üstlendiği projeleri, kalite ve sure hedefleri doğrultusunda basari ile yürüten bir işletme olmanın yanında, çalıştığı ülke ve bölgelerin ekonomilerine de katkı sağlayan, müşterilerinin de projeye katılımını önemseyen, kar eden, kar ettiren ve bünyesindeki çalışanları ile daha da kuvvetlenen bir şirkettir.

Firmamız, yurt içinde ve yurt dışında yapı inşa edilmesi ve işletilmesi isleri kapsamında, yüklenici ve/veya yatırımcı olarak faaliyet göstermekte, sağlam ve güçlü bir organizasyon olarak, sağlıklı ve sürekli gelişim gösteren kaliteli bir hizmet sunmaktadır.

Mühendislik ve yönetim bilimlerinde en son teknolojiyi kullanarak yüksek kalite sağlamak, yeniliklere acık olarak is çözümlerinde daha iyi ve etkin sonuçları almak için araştırma ve geliştirmeleri desteklemek, hızlı mobilizasyon, proje tamamlama hedeflerine ulaşmak için teknolojisini geliştirmek; ofis, şantiye ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personel ve is ortakları için sifi kaza politikasını gözetmek, en yeni is politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimsemek, rahat, sağlıklı, dinamik ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Firma, yüksek beceri sahibi personel ve is gücü ile önemli bir rekabet avantajı sağlar ve çalışanlarının performansını geliştirmek için eğitimlerini destekleyerek kariyerlerini gelişmesine de olanak tanımaktadır. Çalışanlarının kendilerine güvenen, iletişime acık, yetki kullanabilen ve sorumluluk almaya hazire bireyler olabilmeleri için gerekli atmosferi sunmaktadır.

Bugüne kadar, bugün ve gelecekte gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizde misyonumuza bağlı kalarak; mesleki etik değerlerden odun vermeden, müşteri ve ortaklarımıza karsı sözleşme yükümlülükleri yanında yapıcı bir tutum sergileyerek, is güvenliği ve çevre koruma konularında duyarlı olup ve dikkatli, sorumluluğunu üstlendiğimiz islerin zamanında hedefler doğrultusunda tamamlanması için, kaliteli is gücü ve etkin isçilik hizmeti ile sektördeki rekabet avantajımızı, kârımızı, yönetimsel ve teknik becerilerimizle mükemmelleştirme cabasındayız.

İşin zamanında tamamlanması, kaliteli işgücü ve etkin bir isçilik hizmeti ile personel için dinamik ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışanlarının mesleki kariyerlerinin gelişmesine de olanak tanınmaktadır. Firma, sağlam ve güçlü yapısını ve sağlıklı gelişimini güven altına alarak, firma karini da gözeterek kaliteli hizmet vermektir.

Hizmetlerimizi gerçekleştirme aşamasında, var olan doğal ve sosyal değerleri oluşturmak, korumak, geliştirmek için, farklı disiplinlerden profesyonellerle is birliği içinde çalışırken, bağlı olduğumuz temel değerler ve ilkeler su şekilde sıralanabilir.

Ekip Çalışması

Basarimizin temel değerlerinden biri çalışanlarımız ve is ortaklarımızdır. Başarımız, çalışanlarımıza değer vermek,  imkân ve fırsatlar sunarak, onları cesaretlendirerek kariyer hedeflerine gerçekleştirmelerine teşvik etmekle başlamaktadır. Müşterilerimizle bir ekip olarak çalışırız, karşılıklı saygı çerçevesinde, müşterilerimizin zorlu islerini kendi isimiz olarak benimseyerek, ortak basarimiz için çalışır ve fırsatlar yaratırız.

Bütünlük

Temel iş prensibimiz, kalite, dürüstlük ve sıkı çalışmaktır. Dürüstlük temeline dayalı is ahlakimizde, etik değerlere bağlı, kanun ve kalite standartlarına bağlı kalarak, karşılıklı saygı ortamında sıkı bir çalışma anlayışımız bulunmaktadır.

Mükemmellik

Sorumluluğunu üstlendiğimiz her projenin en iyi performans ve kalitede teslim edilmesini hedeflemekteyiz.

Sorumluluk

Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın hedeflerini gerçekleştirmeleri için çözümler üretmek, üstlendiğimiz işlerimizi tam anlamı ile benimseyerek, tüm katılımcılar için karşılık kar ve kazanç sağlamaktayız. Amacımız, kalıcı ilişkiler kurarak can damarımızı kuvvetlendirmektir.

Yenilik

Sektördeki liderliğimiz, uygun maliyetli, sürdürülebilir, sürekli gelişmeleri takip ederek, en yeni teknolojilerle her zaman genç, taze heyecan verici proje çözümleri üretmekle kuvvetlenmektedir

Yetenek

Müşteri gereksinimleri ve proje gerekliliklerini birbirine uyumlu hale getirip, çevre koşullarına adapte etmekte, hızlı ve tecrübeleri doğrultusunda başarılı çözümler üretmektedir.

Güvenlik

Ofis, şantiye ve ilgili tesislerde çalışanlarımız ve is ortaklarımızın güvenliğini garanti altına alarak hizmet vermek, basarimizin en önemli ölçütlerinden biridir.

Gelişmek ve Büyümek

Sahip olduğumuz ve koruduğumuz temel değerlerimize bağlı kalarak, finansal ve boyutsal gelişmemizi tam anlamıyla gerçekleştirmektir.